Ledarutveckling genom mentorskap

 

Nyhet! Östhammar kommun ny partner


Östhammars kommun ingår nu i vårt samarbete kring mentorprogrammet. Det innebär att vi ökar volymen i programmet och kan få både fler mentorer och adepter. Webbsidan är uppdaterad med Östhammars uppgifter.
Deltagaravgiften är 9800 SEK för ett år och ledarprofilen som stöd för matchning ingår i denna avgift.

    Ledarskap behöver ständigt vattnas med kloka tankar, insikter, nya perspektiv och ibland handfasta råd - där kommer mentorskapet in.

Attraktiva arbetsgivare i samarbete
 

Kommunerna Håbo, Enköping, Knivsta, UpplandsVäsby och Östhammars kommun samarbetar för att utveckla ledarskapet genom mentorskap. Genom programmet stärker kommunerna sin profil av att vara attraktiva arbetsgivare.