Ledarutveckling genom mentorskap

                             ett samarbete mellan kommunerna Håbo, Enköping, Knivsta och UpplandsVäsby

    Ledarskap behöver ständigt vattnas med kloka tankar, insikter, nya perspektiv och ibland handfasta råd - där kommer mentorskapet in.

Attraktiva arbetsgivare i samarbete
 

Kommunerna Håbo, Enköping, UpplandsVäsby och Knivsta samarbetar för att utveckla ledarskapet genom mentorskap.
Genom programmet stärker kommunerna sin profil av att vara attraktiva arbetsgivare.