Ledarutveckling genom mentorskap

 

Fem kommuner i samverkan


Mentorprogrammet för chefer är ett positivt arbetsgivarerbjudande både till befintliga chefer och i samband med rekrytering.

    Ledarskap behöver ständigt vattnas med kloka tankar, insikter, nya perspektiv och ibland handfasta råd - där kommer mentorskapet in.

Attraktiva arbetsgivare i samarbete
 

Kommunerna Håbo, Enköping, Knivsta, UpplandsVäsby och Östhammars kommun samarbetar för att utveckla ledarskapet genom mentorskap. Genom programmet stärker kommunerna sin profil av att vara attraktiva arbetsgivare.