Ledarutveckling genom mentorskap

                             ett samarbete mellan kommunerna Håbo, Enköping, Knivsta och UpplandsVäsby
 

Det kan vara svårt att lyfta blicken när man står mitt i krisen.Som mentor utmanas jag just nu att tänka om/nytt och inte bara min adept utvecklas utan även jag. Energi och nytänkande, älskar mentoruppdrag.
                                                                                                                          Lotta Faleke, enhetschef Håbo kommun
 

    Ledarskap behöver ständigt vattnas med kloka tankar, insikter, nya perspektiv och ibland handfasta råd - där kommer mentorskapet in.

Attraktiva arbetsgivare i samarbete
 

Kommunerna Håbo, Enköping, UpplandsVäsby och Knivsta samarbetar för att utveckla ledarskapet genom mentorskap.
Genom programmet stärker kommunerna sin profil av att vara attraktiva arbetsgivare.