Programansvarig
Håbo kommun
Charlotte Haglund
070-2512840, haglundcharlotte0@gmail.com

Kontaktpersoner på kommunerna
Enköpings kommun
Jonas Ahlström

0171-625176, jonas.ahlstrom@enkoping.se

Håbo kommun
Marisa Lindblom
0171-525 21
, marisa.lindblom@habo.se

Knivsta
Marie Sohlberg
018-347261, marie.sohlberg@knivsta.se

UpplandsVäsby
Patricia Hult
08-59097388, patricia.hult@upplandsvasby.se

Charlotte Haglund, programansvarig
Charlotte Haglund, programansvarig