Programansvarig
Håbo kommun
Charlotte Haglund
070-2512840,
haglundcharlotte0@gmail.com

Kontaktpersoner på kommunerna
Enköpings kommun
Jonas Ahlström

0171-625176, jonas.ahlstrom@enkoping.se

Håbo kommun
Jenny Broman
0171-658 762 jenny.broman@habo.se

Knivsta
Emma Miljeteig
018-34 70 00, emma.miljeteig@knivsta.se

UpplandsVäsby
Patricia Hult
08-59097388, patricia.hult@upplandsvasby.se

Charlotte Haglund, programansvarig
Charlotte Haglund, programansvarig