Nu samverkar fem kommuner

Mentorprogrammet för chefer är ett positivt arbetsgivarerbjudande både till befintliga chefer och i samband med rekrytering. Läs Upplands Väsby annons för rekrytering.

Östhammar kommun ny partner

Östhammars kommun ingår nu i vårt samarbete kring mentorprogrammet. Det innebär att vi ökar volymen i programmet och kan få både fler mentorer och adepter. Webbsidan är uppdaterad med Östhammars uppgifter.
Deltagaravgiften är 9800 SEK för ett år och ledarprofilen som stöd för matchning ingår i denna avgift.

Mentorprogrammet fortsätter 3 år till

Nu är det klart! Mentorprogrammet för chefer fortsätter tre år till.
Det är en uppskattad form av ledarutveckling för både adept och mentor.

Vill du också delta i det individuella programmet och få en mentor i annan kommun?
Välkommen med din ansökan
!

 

Våren 2020 med corona

Mentorprogrammet efterfrågas kontinuerligt av chefer!

Under våren har fyra adept/mentorpar utvärderat året med reflektionsfrågor inför avslut.

Den här formen av kompetensutveckling för chefer är mycket givande och uppskattad. Framförallt att få en mentor i  en annan kommun och få tid att reflektera över ledarskapet tillsammans. Det blir en positiv utveckling framåt.

Under pandemin har kontakterna genomförts digitalt och så sker även ett tag framöver. Det har fungerat bra med teamsmöten.

 

Seminarie 27 maj 2019 i Bålsta

Den 27 maj em träffades en skara mentorer, adepter och för att reflektera på temat mentorskap. Här är några av punkterna;

  • Högre abstraktionsnivå
    Forskningen påtalar hur viktigt det är att samtalen kan lyfta till en högre abstraktionsnivå för att bidra till nytt lärande. Det innebär att både mentor och adept är väl förberedda inför varje möte.
  • En uppskattad form av chefs-och ledarutveckling                                                    Både mentorer och adepter har glädje och nytta av mentorprogrammen. Man lär sig både av frågorna och de svar som formuleras. Adepten formulerar frågeställningar och den "tysta kunskap", som finns hos både mentor och adept, blir uttalad.
  • Coachande förhållningssätt                                                                                 Behovet av rådgivning kontra coachande förhållningssätt diskuterades. Merparten föredrar det coachande förhållningssättet.

Här intill hittar du bildspelet.

Artikel våren 2017 om ett mentorpar

"En var rutinerad som chef och ledare. En var ny på sitt chefsjobb.
Det blev en lyckad kombo när de träffades som mentor och adept i mentorskapsprogrammet. Agneta Lundin Parskog från Enköpings kommun och Tibax Bahati från Knivsta kommun berättar om spännande upptäckter under en gemensam resa.

Agneta Lundin Parskog har haft ledaruppdrag sedan år 2000 och arbetat som chef i
flera år. När hon fick en förfrågan om att vara mentor tackade hon ja direkt. - Jag tyckte att det lät väldigt spännande att få vara mentor på ett så strukturerat sätt. Hon hade ett önskemål om att bli mentor för någon som arbetade med socialt arbete, eftersom hon själv känner ett stort engagemang för det.

Våren 2016 var Tibax Bahati ny som enhetschef och förståndare för ett hvb-hem för ensam-kommande flyktingungdomar i Knivsta. Han hade just genomgått ett ettårigt aspirantprogram.
- Som ny chef befinner man sig i ett ovisshetsmoment. Jag ställde väldigt många
frågor: Hur ska jag tillämpa mina nya kunskaper? Vem är jag som person och vem är
jag som chef? Precis då hörde jag talas om mentorskapsprogrammet. För mig var
det perfekt.

De har träffats ungefär en gång i månaden under ett år, oftast på Agneta Lundin
Parskogs arbetsplats i Enköping. - Jag tror att det är skönt för den som är adept att komma ifrån sin arbetsplats. Vi har ofta setts i slutet av arbetsdagen. Efter mötena har Tibax kunnat åka hem istället för att gå tillbaka till jobbet. Det ger tid för reflektion. Eftersom båda vanligtvis har fullt upp på jobbet såg de till att boka in alla möten i sina kalendrar, så att de verkligen skulle bli av. Och, som Agneta Lundin Parskog säger, planering gör också att man förbereder sig bättre.

Det var några områden som Tibax Bahati upplevde ett extra stort behov av att få ta
upp: att bli tryggare i rollen som chef och uppleva mindre stress. Detta var just när
Knivsta hade tagit emot många ensamkommande ungdomar. Många medarbetare var slitna och flera var sjukskrivna. Tibax Bahati kände ofta att arbetsveckans fem dagar inte räckte till.
- Jag tror att jag sprang till tåget fyra av fem dagar varje vecka. Sedan fortsatte jag att jobba, både på tåget och hemma. Jag kände ju att jag inte kunde fortsätta att ha det så, men visste inte hur jag skulle förändra det.

Agneta Lundin Parskog läste på mycket om coachning, för att kunna vara en mentor med ett coachande förhållningssätt. - Agneta är väldigt trygg i sin roll som chef och kunnig i att hantera personalfrågor. Men hon ville inte bara ge goda råd eller berätta hur jag skulle göra i olika situationer. Istället ställde hon frågor så att jag skulle komma fram till idéer och lösningar själv, genom dialog, säger Tibax Bahati. Han fick hemuppgifter mellan träffarna. Han fick formulera frågor och besvara dem. Det kunde vara: ”Vad kan jag delegera?” eller ”Hur blir kvällarna hemma med familjen om jag inte springer till tåget?” Ganska snart utkristalliserades det som verkar ha blivit nyckelordet i deras mentorssamtal: tillit.

- Jag brydde mig väldigt mycket om detaljer när jag var ny som chef. Tiden räckte inte till och saker blev inte som jag ville på jobbet, säger Tibax Bahati. Han fick sätta upp konkreta mål, som att han tre gånger i veckan skulle gå istället för att springa från jobbet till tåget. Och så fick han uppskatta och gradera på en skala hur det hade gått och vilka effekter en viss förändring gav. Och från en gång till en annan under mentorskapsprogrammet hände något.
Vid ett tillfälle slutade Tibax att prata om stress. Han hade bytt fokus. - Plötsligt kom jag på hur jag skulle göra: som chef ska jag jobba med verksamhetens vision och mål, inte med matpaket eller att skura golvet. Det är mina anställdas arbetsuppgifter och de växer av att få ta eget ansvar, säger Tibax Bahati. Om det var lätt? Absolut inte. - Det var läskigt och jättesvårt att börja släppa kontrollen. Det tog tid och jag fick träna jättemycket, säger Tibax Bahati. Nu är mentorskapsprogrammet slut.

Tibax Bahati och Agneta Lundin Parskog kommer att fortsätta att ha kontakt. Båda bär med sig nya kunskaper och insikter. - Det har varit väldigt givande att lära känna en person i en annan verksamhet. Idag ser jag tydligare vad jag själv står för och varför jag är chef, att mitt uppdrag är att få andra att växa. Jag måste också jobba med mig själv hela tiden i min chefsroll, säger Agneta Lundin Parskog. - Under det här året har jag förstått att det inte finns någonting som är helt perfekt. Jag har börjat avsluta arbetsdagen när arbetsdagen är slut och lämna det som inte har blivit gjort till nästa dag, säger Tibax Bahati. En tid efter att han hade slutat att ta jobbsamtal på kvällarna inrättade Knivsta kommun en arbetsledarjour. Balansen i arbetslivet gav ringar på vattnet också i det privata: - När jag började arbeta på ett nytt sätt blev det en väldigt stor skillnad hemma. För mig innebar det att jag fick tillbaka familjen som jag hade varit på väg att förlora."
                                                                              /Anna Vörös, kommunikatör Håbo kommun

Mentorboken blir nu digital

På begäran är Mentorboken digital. Klicka bara på bilden.

Möte på distans funkar också

Möten i coronatider får ske på distans. Inte lika bra men funkar bra enligt de flesta.
Möten i coronatider får ske på distans. Inte lika bra men funkar bra enligt de flesta.

Mentordagen 2019

Intervju av ett mentorpar om deras erfarenheter från sitt år.
Intervju av ett mentorpar om deras erfarenheter från sitt år.

Bildspel från mentordagen

Ett mentorpar

Agneta Lundin Parskog och Tibax Bahati

Tidigare mentorprogram

loading...

Kickoff

loading...

Halvårsmöte

loading...

Avslutning