Håbo

Ann-Charlotte Faleke
Enhetschef

Ewa Johansson
Rektor

Catharina Wakim
Rektor

Anna Walterholm
Verksamhetschef Förskolan

Enköping

Katarina Härner
Fastighetschef

Agneta
Resin Fredriksson

Verksamhetschef

Håkan Sandberg
HRchef

Knivsta

Lisa Bouveng
Områdeschef

Jonas A Johansson
Verksamhetschef grundskola

Anna-Lena Persbacke
Verksamhetschef Elevhälsan

Marie Sohlberg
HR-chef

Catrine Wermelin
Fritidschef

UpplandsVäsby

Karin Hallgren
Kommunikationsdirektör