Håbo

Ann-Charlotte Faleke
Enhetschef

Karin Gustavsson
Fastighetschef

Ewa Johansson
Rektor

Catharina Wakim
Rektor

Anna Walterholm
Verksamhetschef Förskolan

Enköping

Christina Bringfors
Hållbarhetschef

Katarina Härner
Fastighetschef

Elisabeth Kantor
Socialchef

Agneta
Resin Fredriksson

Biståndschef

Håkan Sandberg
HRchef

Eva Wadell
Enhetschef

Knivsta

Anna-Lena Persbacke
Verksamhetschef Elevhälsan

Marie Sohlberg
HR-chef

Susanne Sundell
Rektor/Förskolechef

Catrine Wermelin
Sim- och sporthallschef

UpplandsVäsby

Karin Hallgren
Kommunikationsdirektör

Eva Pihlblad Andersson
Enhetschef

Andra orter

Agneta
Lundin Parskog

Enhetschef Västerås Stad