Det kan vara svårt att lyfta blicken när man står mitt i krisen.Som mentor utmanas jag att tänka om/nytt och inte bara min adept utvecklas utan även jag. Energi och nytänkande, älskar mentoruppdrag.
                                                                                                                       Ann-Charlotte Faleke, enhetschef Håbo kommun

 

Håbo

Ann-Charlotte Faleke
Enhetschef

Ewa Johansson
Rektor

Catharina Wakim
Rektor

Anna Walterholm
Verksamhetschef Förskolan

Enköping

Katarina Härner
Fastighetschef

Agneta
Resin Fredriksson

Verksamhetschef

Håkan Sandberg
HRchef

Susanna Stålhand
Resultatenhetschef Socialpsykiatri

Knivsta

Lisa Bouveng
Områdeschef

Jonas A Johansson
Verksamhetschef grundskola

Anna-Lena Persbacke
Verksamhetschef Elevhälsan

Marie Sohlberg
HR-chef

Catrine Wermelin
Fritidschef

UpplandsVäsby

Karin Hallgren
Kommunikationsdirektör

Henrik Malmström Wallin
Biträdande utbildningschef