Håbo

Ann-Charlotte Faleke
Enhetschef

Karin Gustavsson
Fastighetschef

Ewa Johansson
Rektor

Catharina Wakim
Rektor

Anna Walterholm
Verksamhetschef Förskolan

Enköping

Katarina Härner
Fastighetschef

Elisabeth Kantor
Socialchef

Agneta
Resin Fredriksson

Verksamhetschef

Håkan Sandberg
HRchef

Knivsta

Lisa Bouveng
Områdeschef

Jonas A Johansson
Verksamhetschef grundskola

Anna-Lena Persbacke
Verksamhetschef Elevhälsan

Marie Sohlberg
HR-chef

Catrine Wermelin
Fritidschef

UpplandsVäsby

Karin Hallgren
Kommunikationsdirektör