Det kan vara svårt att lyfta blicken när man står mitt i krisen.Som mentor utmanas jag att tänka om/nytt och inte bara min adept utvecklas utan även jag. Energi och nytänkande, älskar mentoruppdrag.
                                                                                                                       Ann-Charlotte Faleke, enhetschef Håbo kommun

 

Håbo

Ann-Charlotte Faleke
Enhetschef

Catharina Wakim
Rektor

Anna Walterholm
Verksamhetschef Förskolan

Enköping

Katarina Härner
Fastighetschef

Agneta
Resin Fredriksson

Verksamhetschef

Susanna Stålhand
Resultatenhetschef Socialpsykiatri

Knivsta

Jonas A Johansson
Verksamhetschef grundskola

Anna-Lena Persbacke
Verksamhetschef Elevhälsan

Catrine Wermelin
Fritidschef

UpplandsVäsby

Lisa Bouveng
Verksamhetschef Stöd & Omsorg

Karin Hallgren
Kommunikationsdirektör

Henrik Malmström Wallin
Biträdande utbildningschef

Östhammar

Dag Elfgren
Kulturskolechef

Hatim Abu Rweileh
Enhetschef Socialtjänsten

Zara Järvström
Verksamhetschef gymnasieskola, vuxenutbildning och arbetsmarknad