Det kan vara svårt att lyfta blicken när man står mitt i krisen.Som mentor utmanas jag att tänka om/nytt och inte bara min adept utvecklas utan även jag. Energi och nytänkande, älskar mentoruppdrag.
                                                                                                                       Ann-Charlotte Faleke, enhetschef Håbo kommun

 

Håbo

Ann-Charlotte Faleke
Enhetschef

Catharina Wakim
Verksamhetschef

Anna Walterholm
Verksamhetschef Förskolan

Enköping

Agneta
Resin Fredriksson

Verksamhetschef

Susanna Stålhand
Resultatenhetschef Socialpsykiatri

Knivsta

Lisa Bouveng
Verksamhetschef Stöd & Omsorg

Jonas A Johansson
Verksamhetschef grundskola

Anna-Lena Persbacke
Verksamhetschef Elevhälsan

Catrine Wermelin
Fritidschef

UpplandsVäsby

Karin Hallgren
Kommunikationsdirektör

Henrik Malmström Wallin
Utbildningchef

Östhammar

Dag Elfgren
Kulturskolechef

Hatim Abu Rweileh
Enhetschef Socialtjänsten

Zara Järvström
Verksamhetschef gymnasieskola, vuxenutbildning och arbetsmarknad