Jag har sett det jättepositivt att delta i programmet. Det är både på grund av att jag fick en så bra mentor och att det blir en ny typ av samtal fokuserat enbart på ledarskap som jag inte haft förut. Mentorboken är ett bra stöd i början för att få inspiration om vad man kan prata om och hur man kan sätta upp mål. Jag skulle absolut rekommendera mina chefskollegor som är nya i rollen att gå mentorprogrammet då det ger mycket tid för reflektion, intressanta och givande samtal och för en framåt i ledarskapet.
                                                                                                           Dick Kardell, miljöchef, Knivsta kommun

PROGRAMMET

För vem
Du är chef/ledare och behöver någon att fritt bolla frågor med som
utvecklar dig i ditt uppdrag som ledare och ibland även inom ditt sakområde.

Ansökan och pris
Programmet initieras efter godkänd ansökan. Ansökan skall
godkännas av respektive kommuns ansvarige chef och personalchef. Kostnaden är 9 800 kr ex moms. Ansök här. 

Omfattning
Ett individuellt mentorprogram omfattar 12 månader. Mentor och adept träffas ca 7 gånger om ca 1,5 timme per gång.
Som regel möts adept och mentor på mentorns arbetsplats. Räkna därför även in restid.

Matchningen
Matchning mentor - adept görs utifrån adeptens behovsprofil. Behovsprofilen tas fram i dialog med programledaren.
Målet är att ha en mentor från en annan kommun än den egna.

Programstart
När mentor och adept haft ett första möte och accepterat att genomföra det tillsammans så börjar programmet.

Innehåll i samtalen
Adepten sätter SMART mål. Läs mer här. Utifrån målen, som adepten även diskuterar med mentor, bestäms innehållet i mötena. Tillsammans för mentor/adept dialog om hur målen skall nås, vilken handlingsplan som skall sättas och vad
som eventuellt behöver förändras för att lyckas. Som regel börjar ett möte med att fånga upp vad som hänt sedan senast utifrån de mål som satts upp. Därefter har mentor/adept fördjupad dialog om hur målen skall nås, om något nytt dykt upp på vägen eller om det finns en insikt att reflektera kring. Mötet avslutas med att mentor/adept resonerar om vad som behöver hända till nästa möte.

Roller
Mentorns närmar sig sitt uppdrag med ett coachande förhållningssätt. Det innebär att vara en god lyssnare, tankeprovkatör och påhejare. På begäran från adepten kan mentorn även ge råd.

Adeptens uppdrag är att driva sin egen process framåt för att nå sitt/sina mål.

Mentorbok
Mentorboken, som ni får inför start, är en arbetsbok som stöd för att sätta mål, handlingsplan och notera hur det går möte för möte. Boken beskriver även era roller samt ger tips och inspiration.

Sekretess
Sekretessavtal skrivs på av både mentor och adept för att säkra konfidentialitet. Se innehåll här.

Byte av mentor
Ni har båda ett ansvar för att relationen fungerar. Det är bra om ni på tredje mötet stämmer av med varandra hur ni tycker att det går och om det är något som kan förbättras. Om ni inte funkar ihop så anmäler ni detta så snart som möjligt till programansvarig. Hon kommer försöka göra ett byte till en ny mentor i dialog med kommunerna.