Adeptens SMART mål
Vägledande för dialogen mellan mentor och adept är den behovsprofil och de SMART mål som adepten sätter för året med mentorn.

SMART mål står för att de är
Specifika
Mätbara
Attraktiva
Realistiska
Tidssatta


Exempel
Jag vill stärka min förmåga till konflikthantering. Det går åt alldeles för lång tid och energi för att hantera konflikter som borde kunna tas tag i tidigt och utan att vara så ansträngande för mig.

Specifika;            Vad vill jag uppnå, t ex bättre medarbetarsamtal, tydligare ledarskap, smidigare delegering
Mätbart;              Pappershögen på mitt bord minskar till minst hälften och arbetsklimatet känns konstruktivt
Attraktivt;            Min arbetsbelastning minskar och jag vaknar utvilad på morgnarna.
Realistiskt;          Min arbetsgrupp längtar efter bättre konflikthantering och jag är villig att bli starkare på det     
Tidssatt;             Om 12 månader har jag nått målet