HALVÅRSREFLEKTION & TEMA ATTRAKTIV ARBETSGIVARE

08.30  Morgonfika med  mingel
09.00  Välkomna, Marisa Lindblom, Personalchef Håbo kommun
09.15  Introduktion av dagen, Lucia Severed KKiKK AB
09.30  Halvårsreflektioner, introduktion och därefter dialog i grupper 
10.30  Paus
10.45  Attraktiv arbetsgivare, introduktion och därefter dialog runt KKIKK SPELET
11.45  Summering  
12.00  Möte mellan adept/mentor

Vi inleder med  gemensamma reflektioner kring lärande, erfarenhetsutbyten, att sätta mål och framtidsplaner. Ni sitter i smågrupper för dialogen. Sammanfattningen av intervjuerna från augusti presenteras. 
 
Den andra delen, Attraktiv arbetsgivare, genomförs med hjälp av KKiKK SPELET. Det är två frågeställningar ni arbetar med, "Vad kännetecknar en attraktiv arbetsgivare" och "Hur kan jag som chef bidra till att stärka kommunens attraktionskraft". Vi samlar ihop förslagen till en lista som lämnas över till respektive kommun vid programmets slut.

loading...

När     2 september, 8.30 - 12.45
Var     Håbo Kommunhus, entré
Hur     Några P-platser finns för gäster utanför och man kan få p-tillstånd via kontaktcenter. Även parkering nära stationen och vid badhuset. Pendeltåget rekommenderas - några minuter från kommunhuset.


GPS
WGS84: N 59° 34.5254', E 17° 32.0113'
Decimal: 59.5754, 17.5335