MENTORBOK

Som ett stöd för dialogen mellan mentor och adept finns en Mentorbok. I den hittar du tips för mötena adept/mentor t ex
     roller och ansvar
     sätta mål
     hur man kan förbereda sig
     logg för mötena

Loggen är ovärderlig som stöd både för att minnas tillsammans och för att hålla fokus.