Tillit
Grundläggande för en bra dialog är att det växer fram tillit mellan adept och mentor. En del i detta är att veta att det som sägs stannar mellan adept/mentor.
Som ett led i detta skriver båda två på ett gemensamt sekretessavtal.