10 tips för en bra dialog

     
SMART mål       
   Håll fokus på adeptens mål för året.

Lärande                Ett lärande klimat uppstår när ni kan mötas med nyfikenhet
                              och respekt för varandras kompetenser.

Tiderna                 Håll de tider ni valt. Om sent förhinder så ta ett
                              kort telefonmöte och bestäm ett längre telefonmöte inom kort.

Förberedda          Adepten mailar inför mötena ut en kort summering om
                              beslutade åtgärder och fokus för kommande mötet.

Logg                     Notera i Mentorboken under och mellan mötena.

Checka av            Stäm av med varandra på tredje mötet om ni tycker samtalet    
                              flyter i den mest gynnsamma riktningen.

Tre möten             Som regel behövs tre möten för att lära känna varandra.

Kemi                     Funkar inte kemin - ingen dramatik - vi bistår med att byta
                              om du hör av dig tidigt i programmet.