MENTORBOK

Som ett stöd för dialogen mellan mentor och adept finns en Mentorbok. I den hittar du tips för mötena adept/mentor t ex
     roller och ansvar
     sätta mål
     hur man kan förbereda sig
     logg för mötena

Loggen är ovärderlig som stöd både för att minnas tillsammans och för att hålla fokus.


 

Skriv ut Mentorboken som PDF